Cenník

PODMIENKY A CENNÍK PRE FÁBER DANCE TEAM SLOVAKIA

 

Ak je tanečník druhý rok v tanečnej škole, stáva sa automaticky členom tanečného klubu FDT SLOVAKIA.